pusty

Studia

Studia odbywają się w systemie bolońskim i obowiązuje punktowy system zaliczania zajęć przez studentów, czyli powszechnie znane punkty ECTS -European Credit Transfer System.


Obecny system zwiększa mobilność studentów i pracowników akademickich oraz ich możliwości na europejskim rynku pracy.


Studenci uczą się w małych, kilkuosobowych grupach max. 10 osób, co zwiększa komfort i wydajność nauczania.


Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 9 do 15.


Każdego dnia osbywają się maksymalnie 3 zajęcia 2-3 godzinne. Dziakat organizuje plan w taki sposób, aby zajęcia  odbywały się z przedmiotów w obrębie jednego budynku. Ułatwia to studentom dotarcie na kolejny wykład bez zbędnego jeżdżenia po mieście.


Przerwa na lunch jest około godziny 12 i trwa pół godziny. Codziennie po każdym zrealiwanym przedmiocie przeprowadzany jest test sprawdzający wiedzę, składający sie z 12 lub 24 pytań testowych.


Ocena z zajęć jest oceną składową trzech elementów: pracy na zajęciach, dyskusji oraz testu kontrolnego.


W przypadku opuszczenia zajęć, student jest zobowiązany je odrobić w terminach do tego wyznaczonych.


Zajęcia odrabia się od godziny 15.30 do późnych godzin wieczornych.


W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach (np. wizyta u lekarza) student jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie lekarskie do podania o zgodę na bezpłatne odrabianie zajęć.


W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany uiścić opłatę, co umożliwia mu odrobienie zajęć bez składania dodatkowego podania.


Semestr kończy się egzaminami przeprowadzanymi testowo.


W połowie studiów odbywa się egzamin państwowy (KROK), sprawdzający nabytą wiedzę.


Również w połowie studiów na kierunku lekarskim, czyli z dniem ukończenia 3 roku nabywa się prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki na Ukrainie.


Poziom nauczania w językach obcych jest wysoki i profesjonalny. Dotyczy to również wyposażenia sal i szpitali. Potwierdzają to bezsprzeczne opinie naszych kolegów z innych uniwersytetów na Ukrainie.


Zdecydowanym atutem naszej uczelni jest możliwość obcowania z pacjentami i godziny zajęć spędzone w szpitalach , dzięki czemu uzyskujemy ogromną wiedzę na poziomie praktycznym i daje nam to zdecydowaną przewagę nad pozostałymi ukraińskimi uczelniami oraz uczelniami w Polsce.

Nasz Facebook

W naszej galerii

Top