pusty

Państwowy Uniwersytet Medyczny imienia I.Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu

Historia
Założony 12 kwietnia 1957 roku jako Państwowa Uczelnia Medyczna. 1 lipca 1992 roku nadano jej patrona – Jana Horbaczewskiego (absolwent Akademii Nauk Ukraińskiej Republiki Związku Radzieckiego). 30 stycznia 1997 roku odbyła się przebudowa w Państwową Akademię Medyczną, a 17 listopada 2004 ponownie nastąpiła reorganizacja w Państwowy Medyczny Uniwersytet.


Fakultety
• Medyczny
• Farmaceutyczny
• Stomatologiczny
• Foreign Students Faculty
• Pracy podyplomowej


Naukowo-Zdrowotny Ośrodek „Czerwona Kalyna”
Składa się z: Centrum kongresowego, naukowo-produkcyjnej bazy oddziału medycyny ekstremalnej i wojskowej, ogród botaniczny roślin leczniczych wraz z oddziałem farmakognozji z botaniką medyczną, sanatorium oraz ośrodek sportowy.


Wykładowcy
Wśród 549 naukowo-pedagogicznych pracowników dwie trzecie to absolwenci tejże uczelni. Na 41 oddziałach pracuje tutaj 86 doktorów nauk, profesorów i 297 kandydatów nauk, docentów w tym też 3 członków korporacji „Nacjonalistycznej Akademii Nauk Ukrainy”, 9 zasłużonych działaczy nauki i techniki , 2 pracowników oświaty, laureat państwowej nagrody Ukrainy z działu nauki i techniki oraz 3 zasłużonych wynalazców i 3 zasłużonych lekarzy Ukrainy.


Praktyki
Na podstawie zdobytych doświadczeń z amerykańskich i europejskich uczelni wyższych, wprowadzono nowe formy organizacji nauki przez zastosowanie metody „jednego dnia”, serii praktyk, co semestralne sprawdzanie wiadomości studentów dzięki niezależnym centrom testowania, sieć naukowych systemów na podstawie Internet-technologii, która została stworzona na podobieństwo nowoczesnego europejskiego systemu i całkowicie różni się od technologii przyjętych w innych ukraińskich uniwersytetach. Wprowadzenie niezależnego centrum testowania uniemożliwiło pojawieniu się korupcji na uniwersytecie. Wykładowcy stworzyli aż 250 naukowo- multimedialnych płyt , w których znajdują się elektroniczne podręczniki, naukowe filmy oraz testy sprawdzające. Wprowadzono także komputerowy zdalny system kontrolowania i testowania wiedzy studentów na podstawie technologii „Modle” po to, aby sprawdzać ich poziom wiedzy i przygotowania do zajęć. Istnieje także specjalny egzamin, który pozwala sprawdzić wiedzę od strony praktycznej.


Nauczanie obcokrajowców
W uniwersytecie szkoli się ponad 3500 studentów, wśród których 800 to obcokrajowcy z 51 różnych krajów, z nich aż 90% uczy się w języku angielskim. 50% wykładowców otrzymało certyfikat umożliwiający nauczanie w języku angielskim. Nauka u nas w tym języku możliwa była już w 1998 roku.


Dynamika wzrostu


Działalność naukowa
Rozwijamy także tutaj 28 tematów z trzema głównymi kierunkami, jakie podporządkowane są wykonywaniu zadań dla systemu ochrony zdrowia w Tarnopolu i okolicach, medycznych nauk: choroby systemu sercowo-naczyniowego, odżywianie, problemy osteoporozy, choroby kości i stawów. Doświadczenia naukowe mają pomóc wprowadzić nowe perspektywy medycznych technologii na światowym poziomie, takich jak: modelowanie patologicznych procesów oraz rozwój zasad eksperymentalnej terapii i profilaktyki, przemysłowa produkcja i regulowanie zastosowania w medycznej praktyce, rozwój biotechnologicznej produkcji oraz klinicznego zastosowania probiotyków i specyficznych immunoglobulin, wprowadzenie w kliniczną praktykę technologię mało- inwazyjną endoskopicznej chirurgii, rozwój sposobów oraz technicznych zasobów regulacji wpływu energii optycznego wypromieniowania na organizm człowieka, środków dla terapii transfuzyjnej, zaopatrzenia medycznego i wprowadzenie ich w szeroką praktykę medyczną, ulepszenie systemu pogotowia oraz skuteczniejszego funkcjonowania w warunkach rynkowych.


Koła naukowe
W uniwersytecie rozwijają się koła:
-chirurgów
-terapeutów
-pediatrów
-farmakologii
-morfologii
-patofizjologii


Wynalazki
W ciągu ostatnich 10 lat naukowcy uniwersytetu otrzymali 554 patenty do wynalazków. Rozpracowane na uniwersytecie nowe metody leczenia oparzeń, zostały nagrodzone Państwową Premią Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki. Dwoje naukowców stało się zasłużonymi wynalazcami Ukrainy. Zostało obronionych 58 doktorskich i 282 prac magisterskich.. Przy uniwersytecie pracują dwie rady naukowe od obrony doktorskich i magisterskich prac z 6 specjalizacji. Co roku są przeprowadzane państwowe i międzynarodowe fora, na bazie kongres-centrum uniwersytetu.


Laboratoria
Doświadczenia są przeprowadzane w pięciu laboratoriach, które przeszły państwową akredytację oraz otrzymały świadectwa kwalifikacji. 7.08.2008 Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy zatwierdziło Tarnopolski Uniwersytet Medyczny główną organizacją wsparcia wyższych naukowych zakładów podporządkowanych MOZ Ukrainy. Wszystko to świadczy o wysokim naukowym stopniu bazy uniwersytetu.

Nasz Facebook

W naszej galerii

Top